Hur ordnar man en bra begravning?

En bra begravning

En begravning är personlig, både med avseende på den avlidne och de efterlevande.

Om det läggs ned omsorg vid planeringen av en begravning och alla som stod den avlidne nära får komma till tals när begravningen skall förberedas, även barn och ungdomar i familjen, kan begravningen bli det fina avsked som önskas.

Som anhörig vet man oftast inte vilka alternativ som finns. Därför är det vår uppgift att på bästa sätt hjälpa till med planeringen och ge goda råd baserade på vår erfarenhet och kunskap.

Begravningen kan ibland förväntas bli så ansträngande att man vill hålla den inom familjen eller bara med de allra närmaste vännerna. Tänk då noga efter, så att inte någon som gärna vill gå på begravningen utestängs. Det är viktigt att ge släkt, vänner, skolkamrater och kollegor det tillfälle till avsked som en begravning innebär.

Kontakta oss